SDH ČEBÍN

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

NOČNÍ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE ČEBÍN

Soutěž se bude konat v sobotu 25.8.2018 na travnatém hřišti v areálu koupaliště Příhon.

Kategorie:

  • mladší žáci
  • starší žáci
  • ženy
  • muži
  • veteráni nad 40 roků (muži i ženy)

Organizace soutěže:

  • 17:30 - příjezd hasičských družstev – mládež
  • 18:00 - zahájení závodů mládež
  • 20:00 - příjezd družstev dospělých
  • 20:15 - porada velitelů a rozhodčích
  • 20:30 - nástup a slavnostní zahájení soutěže

Podrobnější informace se dozvíte v oficiální pozvánce a propozicích na https://goo.gl/XaHiHG.

Kontakt
Tel: 731 766 887
Libor Malášek, starosta
SDH ČEBÍN
Miloš Záluský
velitel soutěže
Tel: 736 626 408