SDH ČEBÍN

SDH Čebín

NOČNÍ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE ČEBÍN ročník 2019

Soutěž se bude konat v sobotu 31.8.2019 na travnatém hřišti v areálu koupaliště Příhon.

Kategorie:

 • mladší žáci
 • starší žáci
 • ženy
 • muži
 • veteráni nad 40 roků (muži i ženy)

Organizace soutěže:

 • 17:30 - příjezd hasičských družstev – mládež
 • 18:00 - zahájení závodů mládež
 • 20:00 - příjezd družstev dospělých
 • 20:15 - porada velitelů a rozhodčích
 • 20:30 - nástup a slavnostní zahájení soutěže

Organizační propozice:

 • startovné 100 Kč, mládež neplatí

 • soutěží se v pořadí mládež, veteráni, ženy a muži

 • soutěž je zařazena v plánu akcí OV SHČMS Brno - venkov

 • mládež - požární útok dle hry Plamen

 • mládež pouze 1 pokus požární útok Plamen nebo dlouhé savice

 • délka savic pro mládež může být 2,5 m, budou startovat zvlášť

 • požární útok žen a mužů dle pravidel požárního sportu

 • 2 hadice B, min. délka 19 m, plošná míra 115 mm

 • 2 hadice C, min. délka 19 m, plošná míra 80 mm

 • stroj, nářadí, včetně proudnic vlastní – bez úprav

 • výstroj hasičská nebo sportovní – jednotná pro celé družstvo (dlouhé rukávy)

 • příprava na základně 5 minut, pokud pořadatel neurčí jinak

 • sací koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vody

 • po skončení útoku musí být savice sešroubované a rozpojí se na pokyn hlavního rozhodčího

 • terče sklopné přes otvor 50 mm

 • provedení útoku do 120 sekund.

 • hasičské občerstvení bude zajištěno po celou dobu soutěže v prostoru hřiště + hudba

 • ceny v kategorii ml. žáci a starší žáci, 1.místo pohár a věcná cena,2.místo pohár a věcná cena,3 místo pohár a věcná cena , ostatní družstva věcná cena.

 • ceny v kategorii ženy a muži.1 místo pohár ,1 000 Kč a věcná cena, 2. místo pohár,700 Kč a věcná cena, 3. místo pohár,500 Kč a věcná cena, ostatní družstva věcná cena.

 • ceny v kategorii veteráni 1.místo pohár a věcná cena, 2.místo pohár a věcná cena, 3.místo pohár a věcná cena, ostatní družstva věcná cena.

 • v kategorii veteráni při presentaci předají seznam startujících s datem narození

 • v kategorii veteráni mohou startovat muži i ženy dohromady

 • dejte prosím vědět aspoň jeden týden dopředu, zda se naší soutěže zúčastníte veliteli soutěže

Soutěž je pořádána za přispění OÚ Čebín, sponzorů a příznivců SDH.

Kontakt
Tel: 731 766 887
Libor Malášek, starosta
SDH ČEBÍN
Miloš Záluský
velitel soutěže
Tel: 736 626 408