Naši zasloužilí hasiči


zasloužilý hasič František Kubeš, narozen 6.3.1932 Čebín, okres Brno-venkov

Bratr František Kubeš vstoupil do sboru již v roce 1950 jako dorostenec. Ihned po vstupu do sboru se aktivně zapojil do činnosti. Již v roce 1951  zvolen  funkce samaritán sboru.

Od roku 1955 až 1960 pracoval v revizní komisi jako revizor. V roce 1960 je zvolen velitelem jednotky. V roce 1963 do roku 1971 byl zvolen starostou sboru.  roku 1971 – 1990 referent prevence. Pracoval mnoho roků v okrsku Drásov jako referent prevence okrsku.

Od roku 1975 do roku 1980 byl členem OSH Brno – venkov. V letech 1980 – 1989 byl členem KSH Jihomoravského kraje.  výkonném výboru OSH Brno – venkov vypomáhal při soutěžích jako rozhodčí a při organizaci školení.

Do roku 2005 byl členem výboru sboru. Téměř 30 roků byl členem pohotovostní jednotky při obci Čebín, nynější zásahová jednotka. Zastupoval hasiče několik volebních období jako zastupitel obce Čebín.

Do dneška se zúčastňuje akcí, které sbor pořádá a rád poradí jak by se mělo v další činnosti pokračovat.


zasloužilý hasič Eduard Dvořák, narozen 26.1.1918 Čebín, okres Brno-venkov

Jmenovaný Eduard Dvořák vstoupil do dobrovolných hasičů v Čebíně dne 10.8.1940. Od svého vstupu do sboru byl velmi aktivní ve všech směrech činnosti sboru. Zúčastňoval se zásahů jednotky při požárech v obci Čebín i v okolních vesnicích. Dále byl členem hlídek, které se v tehdejší době museli držet.

Od roku 1957 jmenovaný pracoval v tehdejším jednotném zemědělském družstvu i zde pracoval v požárním družstvu (požární družstvo se nazývalo úderka). V roce 1959 včasným zásahem zachránil život společně s dalšími hasiči místnímu rolníkovi na kterého se převrhla vlečka.

Téměř 30 roků byl členem pohotovostní jednotky při obci Čebín, nynější zásahová jednotka.

Od roku 1960 byl jmenovaný náhradní členem výboru a od roku 1962 byl zvolen do výboru sboru. Pracoval velmi svědomitě v těchto funkcích: referent CO, referent pro prevenci, organizační referent a místostarosta sboru. Zastupoval sbor dobrovolných hasičů jako poslanec při místním národním výboru v Čebíně. Byl též členem okrskového výboru a v létech 1970 – 1975 byl členem okresního aktivu hasičů. Členem výboru sboru dobrovolných hasičů v Čebíně byl do roku 1986.

Do dneška se zúčastňuje akcí, které sbor pořádá a rád poradí jak by se mělo v další činnosti pokračovat.

Bratr Eduard Dvořák vždy stál za hasičským hnutím a svým jednáním byl příkladem pro mladou generaci, jak přístupem k hasičskému hnutí tak v obyčejném životě.

Naši ocenění hasiči

oceněný hasič Bohumil Malášek, narozen 15.6.1933 Čebín, okres Brno-venkov

Bratr Bohumil Malášek vstoupil do sboru v roce 1952. Ihned se zapojil do veškerého dění ve sboru.

Celý život pracoval v zemědělském družstvu. I zde byl zapojen do požárního družstva. V roce 1959 včasným zásahem zachránil život rolníkovi, kterého přimáčkl převrácený traktor.

Od roku 1962 se stal členem výboru a od roku 1974 byl starostou sboru. Zasloužil se o rozkvět celého sboru,podporoval činnost mládeže. Zastupoval sbor dvě období v zastupitelstvu obce Čebín.

Pracoval na těchto funkcích: starosta sboru 1975 - 1986, místostarosta sboru 1986 – 1992, člen výboru 1992 – 1998. Byl členem okrskového aktivu.

Byl hlavním organizátorem závodů, oslav výročí založení sboru a dalších akcí. Zasloužil se o to že sbor získal požární vůz AVIA 30.

V roce 2010 obdržel vyznamenání za mimořádné zásluhy.

Zemřel dne 25. 1. 2011 ve věku 78 let.


Bratr Bohumil Malášek vždy stál za hasičským hnutím a svým jednáním byl příkladem pro mladou generaci, jak přístupem k hasičskému hnutí tak v obyčejném životě.

znak sboru dobrovolných hasičů v Čebíně

Sbor dobrovolných hasičů Čebín

KONTAKT:

SDH Čebín
Čebín 427, 664 23
Brno-venkov

Libor Malášek
starosta
731 766 887
Martin Hort
náměstek starosty
604 926 956

Pavel Pokorný
náměstek starosty
732 299 999
František Hort
velitel
604 101 954

Luboš Král st.
jednatel
605 770 000